Ben, Giresunluyum, Giresun’da yaşıyorum, Giresunspor taraftarıyım, Giresunspor Kulübü Derneği’nin üyesi ve delegesiyim diyen Avukat Nuri Karaman ;”Sözleşmemin fesih edildiği 27.04.2022 tarihine kadar da Giresunspor avukatı olarak görev yaptım. Bugüne kadar da Giresunspor’un menfaatlerini avukat, taraftar, üye ve delege olarak en iyi şekilde savundum, savunmaya da devam edeceğim.

Benim avukatlık sözleşmemin fesh edilmesine ilişkin süreç; alacaklısı Sami Dinç, borçlusu Giresunspor Kulübü Derneği, 03.02.2022 düzenleme, 04.03.2022 vade tarihli, 41.500 Euro, kim tarafından imzalandığı belli olmayan, tek imzalı (en az farklı yöneticiler tarafından atılmış iki imza gerekiyor), Giresunspor Kulübü Derneği’nin kaşesinin olmadığı bononun Sami Dinç vekili Av Emirhan Çeviker tarafından İstanbul 18. İcra Müdürlüğü’nün 2022/7940 Esas sayılı dosya ile icraya konması üzerine;  bononun geçersiz olduğundan bahisle İstanbul 25. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2022/437 Esas sayılı dava dosyası ile açmış olduğum bononun iptali davası ile başladı. Davayı açar açmaz mahkeme, Giresunspor adına yapmış olduğum itirazlarımı haklı buldu ve aynı gün tedbir kararı vererek icra takibini durdurdu. Bunun üzerine, kendisini hiç görmediğim, telefon ile görüşmediğim, e- mail ve diğer iletişim araçları ile yazışmadığım Av Atakan Sevimli tarafından dosyaya Giresunspor adına vekaletname sunularak davadan vazgeçildi ve Giresunspor aleyhine icra takibi kesinleştirildi. Giresunspor, geçersiz olan bir bonodan dolayı borçlandı. Bu süreçten sonra, sözleşmemin fesih edileceği sürekli konuşuldu ve 27.04.2022 günü fesih edildi” dedi.

Av. Karaman açıklamasının devamında ;”Giresunspor Kulübü Derneği’ne karşı alacaklı olduğundan bahisle icra takibi yapan Sami Dinç, Giresunspor Kulübü yönetiminin “kulübün borçlu  olmadığını beyan ettiği” bazı davalarda Giresunspor Kulübü aleyhine avukatlık yapan birisidir. Sami Dinç, Giresunspor Kulübü aleyhine her zaman dava alabilir. Burada ilginç olan Sami Dinç’in bürosunda çalışan Av Mert Kınık’ın Giresunspor Kulübü vekili olarak davalara girmesi, Sami Dinç’in bürosunda avukat olarak çalışan diğer avukatlara, Av Emirhan Çeviker dahil bilgi vermesidir. Giresunspor Kulübü aleyhine davalar alan bir büroda çalışan avukatın yetkilendirme ile de olsa Giresunspor’un avukatlığının yaptırılması   mümkün değildir.

Tamamı belgeye dayalı yukarıda belirttiğim hususları özetlemek uygun olacaktır.

Giresunspor’un avukatlığını yaptığım dönemde; yani görevde iken, Sami Dinç isimli bir şahıs Giresunspor’dan 41.500 Euro alacağı olduğunu iddia ederek elindeki bonoyu icraya veriyor. Bonoda tek imza atılmış gözüküyor. Ancak, imzanın kim tarafından atıldığı belli değil. Giresunspor adına imza atan kişinin ismi yazmıyor. İmzanın gerçek ya da sahte olup olmadığı da bilinmiyor. Bunun üzerine Ben Giresunspor’un menfaatini korumak amacıyla  22.03.2022 tarihinde İstanbul 25. İcra Hukuk Mahkemesi nezdinde bononun iptali için dava açtım. Mahkeme talebimi haklı buldu ve aynı gün tedbir kararı vererek, Giresunspor aleyhine olan 41.500 Euro icrayı durdurdu. Ben bu davayı açarak Giresunspor’un menfaatlerini korumuş oldum. Peki sonra ne oldu?

 

Bu karardan hemen sonra tanımadığım, Atakan Sevimli isimli bir avukat bu dosyaya Giresunspor adına vekalet sundu ve icrasını durdurduğum davadan vazgeçti. Böylece, Giresunspor aleyhine olarak icra takibi kesinleşti. Yani Giresunspor en az iki imza şartını dahi taşımayan ve kim tarafından imzalandığı belli olmayan bir bonodan dolayı 41.500 Euro ( faiz, icra masrafları, harç, avukatlık ücreti  hariç) borçlanmış oldu, borç kesinleşmiş oldu. Benim Giresunspor ile olan avukatlık vekaleti de 27.04.2022 tarihinde Giresunspor yönetimi tarafından feshedildi.

Tam bu noktada sormak gerekiyor. Giresunspor’un menfaatini kim korumuş oldu? Giresunspor’u 41.500 Euro ( faiz, icra masrafları, harç, avukatlık ücreti  hariç) borçtan kurtaran Ben mi? Yoksa, Avukat Atakan Sevimli’ye vekalet verip, icraya itiraz davasını durduran  ve Giresunspor’u 41.500 Avro (faiz, icra masrafları, harç, avukatlık ücreti  hariç) borç altına sokan kulüp başkanı mı?

Giresunlular aşağıdaki soruların cevaplarını da merak ediyor ;

1) Sami Dinç’e verilen bonodaki tek imza kime aittir? İmza kulüp başkanı tarafından mı yoksa yönetimden başka birisi tarafından mı atılmıştır? Yoksa bonodaki imza sahte midir?

2) Bonodaki imza kulüp başkanına ait ise neden çift imza kuralına uyulmamış, neden kulüp tek imza ile borçlandırılmış ve neden kulübün kaşesi kullanılmamıştır?

3) Eğer bonodaki imza kulüp başkanına ait ise bu bono hangi hizmetinin karşılığında Av. Sami Dinç’e verilmiştir? Hangi hizmet karşılığında Giresunspor 41.500 Euro borçlandırılmıştır?

En önemlisi, bu şekilde kimin tarafından atıldığı belli olmayan tek imzalı ve kulübün kaşesini taşımayan başka bono veya bonolar verilmiş midir?” ifadelerini kullandı.