İlimiz Hakkında

Giresun, Ankara-Trabzon karayolu üzerinde yeşilin her tonunu sinesinde toplamış, ormanlarla kaplı yaylaların ve doğal plajların bulunduğu,
122'km lik kıyıya sahip, sınırsız doğal ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir turizm merkezidir. Miletos, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı
dönemlerinden Cumhuriyete uzanan tarih çizgisinde medeniyetlerden çeşitlemeler sunan bir yöredir. Doğu Karadeniz kıyılarının insan
yaşamına elverişli tek adası Giresun Adası (Aretias) başlı başına bir turizm potansiyelidir.
 
 
Coğrafi konumu ile kıyı kesimlerinde ılıman iklimi, iç kesimlerinde ise karasal iklimi ile her türlü kış ve doğa sporlarına uygun oluşu,
tarihsel zenginlikleri ve doğal güzellikleri yanında dünyanın en kaliteli fındığının Giresun'da yetişmesi, el sanatları, balıkçılığı, avcılığı
ve yaylaları ile Giresun turizmi çok yönlü fırsatlar sunmaktadır.
 
 
Giresun Kalesi'nin  muhteşem manzarası eşliğinde Şehri görmeye Kaleden başlanıp, gezilip küçük bir mola ile çaylar yudumlanır.
Tarihi Giresun evlerinin bulunduğu Zeytinlik Mahallesi, Çocuk Kütüphanesi olarak kullanılan Katolik kilisesi, Tarihi Ticaret Lisesi Binası,
Tarihin her dönemine ait çeşitli eserlerin sergilendiği Giresun Müzesinin ardından ilde bulunan diğer turistik mekanların gezilmesi ve yeşilin
her tonunun birlikte görüldüğü, akarsuyu, şelalesi, çam ormanları ile birer doğa harikası olan yaylalar bekler.
 
 
Turizm merkezi ilan edilmiş Kümbet, Bektaş, Kulakkaya, Sisdağı Yaylaları ile bölgemizde bulunan diğer Çıkrıkkapı Yaylası,
Gölyanı Obası, Karagöl, Paşakonağı Yaylaları birer doğa harikası olup, misafirlerimizim hayran kalacağı güzellikler sunmaktadır.
 
 
Doğu Karadeniz bölgesinin yayla turizmi ana teması çerçevesinde ve diğer alternatif turizm çeşitlerinin ilimizde mevcut
potansiyel olarak değerlendirilebilmesine imkan tanıması açısından büyük önem arz etmektedir. Giresun ilini eko-turizm
ve yayla turizmi gibi doğa amaçlı turizm türleri ile birlikte değerlendirmek, doğusundaki Sisdağı Yaylasın'dan batısındaki
Paşakonağı Yaylası'na kadar yayla turizmi ve alternatif turizm çeşitleri açısından (çim kayağı, yamaç paraşütü, kış kayağı,
trekking, rafting, kamp karavan, av turizmi) da mümkündür.
 
 
GİRESUN
 
Giresun, Anadolu'nun kuzeydoğusunda, yeşil ile mavinin kucaklaştığı, Karadeniz'in inci kentlerinden birisidir. 6934 kilometrekarelik
yüzölçümüne sahipGiresun'un 2015 yılı nüfusu 426.686' dır. Şehrin merkez ilçe nüfusu ise  128.779'dur.
 
M.Ö 2000 yıllarından itibaren bölgede yerleşim olduğu ve şehrin de bu tarihten itibaren yerleşim görüldüğü bilinmektedir.
İskitler, Miletoslular, Persler ve Kapadokyalılar Roma döneminden önce bölgede hakimiyet kuran topluluklardır.
 
Romalılardan sonra Bizanslıların hakimiyet kurduğu Giresun'da 1200'lü yıllardan sonra Trabzon Rum İmparatorluğu dönemi
yaşanmış ancak, bu devlet kısa bir süre sonra Selçuklu Devletinin ve ardından Moğolların bir eyaleti haline gelmiştir.
 
Böylece Giresun ve bölgesinde Türk hakimiyeti başlamış, Türk nüfus yoğunluğu da bu vesileyle biraz daha artmıştır.
Oğuzların Çepni Boyu bu dönemde Giresun ve çevresine yerleşmiştir.
 
Selçuklu Devletinin çöküşünden sonra, Anadolu Selçuklu Beylikleri dönemi başlamış, bu dönemde bölgedeki
Türk nüfusunun yanı sıra Ceneviz nüfusu da artmaya başlamıştır.
 
1397 yılında Çepni Türkmen Beyi Emir Süleyman Bey, Giresun ve çevresinin kontrolünü eline geçirmiştir. Bu tarihten sonra bir süre
Sivas Hükümdarı Kadı Burhaneddin'in elinde kalan Giresun; 1461 yılına kadar da Timur'un egemenliği altında kalmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in
1461 yılında Trabzon'u fethiyle birlikte yönetim Osmanlılara geçmiştir.
 
Osmanlılar döneminde Giresun ve çevresi, eşkıyaların, Celali ve Kazak gruplarının baskın ve yağmalarına maruz kalmıştır.
Giresun Tanzimat döneminde (1847) Trabzon İline bağlı bir kaza olmuştur. İdari bağlılık yönünden, Trabzon, Ordu ve Şebinkarahisar
üçgeninde yer değiştiren Giresun, 1923 yılında 3 nahiye, 140 köy ve 14 mahalle ile birlikte İl olmuştur.
 
I. Dünya Savaşından önce Giresun ve çevresinde Türk, Rum ve Ermeni nüfus görülmektedir. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte bölgeden
yavaş yavaş çekilmeye başlamışlardır.
 
Bu savaşta Rus Orduları Giresun'u da ele geçirmeye çalışmışlar; ancak Osman Ağa önderliğindeki Milis Türk Kuvvetleri bu saldırıyı
Harşıt Mevkiinde püskürtmüşlerdir.
 
M. Kemal Atatürk önderliğinde devam eden Türk Kurtuluş Savaşı'na iki milis alayla birlikte tüm cephelere katılan Giresunlular bu dönemde
 Osman Ağa'nın yoğun gayretleri neticesinde hem bölgelerini tehlikeden korumuşlar; hem de zaferin kısa sürede kazanılmasında etkili olmuşlardır.
 
Giresun İlinin merkez ilçe ile beraber toplam 16 ilçesi, 8 beldesi bulunmaktadır.
 
İklim özellikleri ve doğa bitkisi örtüsü bakımından Giresun'un kuzey ve güney kısımları birbirinden farklılık gösterir. Dağlar denize paralel uzanmıştır.
İklim ılık ve yağışlıdır. Dört mevsim yeşil bir örtüyle kaplı olan Giresun arazisinin %34'ü orman, %25'i tarım (çoğunluğu fındık ağacı), %18'i çayır
ve mera, %25'i tarım dışı alandır. İlin güney bölgelerinde daha çok bozkır bitki örtüsü ön plana çıkar.
 
Doğal ve tarihi değerler açısından turizme oldukça elverişli bulunan Giresun'un bakir ormanları, yaylaları ve aksesuarları herkesin ilgisini çekmektedir.
 
Yaylaların iklimi, bitki örtüsü ve ulaşım imkanlarının elverişli olması "yayla turizmi" yönündeki çalışmaları ön plana çıkarmaktadır.
 
Yaylalar maden suları ve akarsular yönünden de oldukça zengindir. Çaldağ, İnişdibi Beldeleri ve Tamdere maden suları yönünden meşhurdur

G-PG9DGF06E1
yazılım: habersistemim