Toplantıda ilk olarak TURKMSIC ve bünyesinde bulunan Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı çalışma koluyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Sonrasında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi İlknur Şenel konferans öncesi farklı yaş ve cinsiyetlere sahip öğrencilere yapılan HIV ve AIDS ile ilgili olan ankette ulaşılan sonuçları açıkladı. Anket sonuçlarının doğru cevapları, katılımcıların okudukları bölümler ile ilgisi, kaçıncı sınıf oldukları ve cinsiyetlerine göre dağılımları gösterildi. Daha sonrasında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Arzu Yetkin HIV ve AIDS’in tıbbi olarak ne olduğundan, bulaş yollarından, bulaş oranlarını ve hangi durumlarda bulaşmadığını ve korunma yöntemlerinden bahsetti. Oturum sonlandıktan sonra interaktif bir şekilde soru cevap yapılarak katılımcıların merak ettikleri noktalara açıklık getirildi.