kamilpatan @ guncelhaber.net

Yahya Kemal’in meşhur “Akıncılar” şiirini bilirsiniz…

“Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi "İlerle!"    

Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle…  

 

Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan,  

Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan…”

 

Şiirde geçen ve binlerce insanımızın bugün isim olarak tercih ettiği “tolga” kelimesi, eskiden askerlerimizin savaşta giydiği demir başlığın adıdır aslında…

Yani, “tolga” koruyucudur ve kollayıcıdır… Askerin vazifesini daha iyi yapmasına imkan sağlayan ve bu anlamda manevi değeri de olan önemli bir eşyadır…

Şimdi gelelim bizim Tolga’ya… Tolga Erener’e… 

Ak Parti’nin üçüncü sıradaki milletvekili adayı, Görele’mizin son belediye başkanı…

Görele ilçesi siyasi bakımdan asla pas geçilecek bir ilçe değildir…

Hatta Giresun siyasetinin tarihinin yazıldığı, bu konuda bir destan yazılacaksa, o destanın yazılabileceği tek yerdir!...

Hasan Ali Yücel’den Bedri Rahmi Eyüboğlu’na, Hayrettin Erkmen’den İbrahim Özdemir’e varıncaya kadar onlarca nam salmış siyasetçinin, bilim ve sanat adamının künyesinde “Görele” yazar!...

Nizamettin Erkmen, Ali Cüceoğlu, Mehmet Ali Karadeniz, Enver Hızlan, Feridun Sinirlioğlu bu silsilenin en önemli isimlerinin başını çeker…

Bölgenin son milletvekili sayın Cemal Öztürk de iki dönem sürdürdüğü bu görevi, bu hafta itibariyle güzel bir veda yazısıyla tamamlıyor…

Milletvekillerinden halkın her konuda beklentiye girmesi, kişisel sorunlarına çözüm bulmasını istemesi, bürokrasinin ya da idarenin yapması gereken işlemleri milletvekilinden talep etmesi gibi sebepler yüzünden belki de asıl görevlerinin ve bu görevlerdeki asıl başarılarının gölgede kaldığından bahsediyor Cemal Abi…

Demek istiyor ki, “Ben bir milletvekili olarak, sistemin ve yasaların benden beklediği yasama faaliyetlerini en güzel şekilde yapmaya çalıştım. Bu konuda eksiğim olduğunu da düşünmüyorum. Ama halkın, bir idareciymişim gibi benden beklediği bazı çözümleri yetkim olmadığı için sonuçlandıramamış olabilirim. Bunun da farkındayım. Helallik istiyorum…”

Haklıdır kendince…   Bizim de bu açıklamayı alkışlamaktan başka yapacak bir şeyimiz yok…

Zira Cemal abimiz de, diğer Göreleli siyasetçiler gibi  kendince az ya da çok farkını göstermiştir… Tabi ki takdir sizin…

Şimdi bayrak yarışında sıra Tolga Erener’de…

Bir başka Görele çocuğu olarak Tolga Erener, Cemal abinin çok girmediği ve kendinde de eksiklik hissettiği  yürütme faaliyetlerine biraz daha ağırlığını koyacak veya hissettirebilecek olan önemli bir profildir!...

Belediye Başkanlığı görevi ile tecrübe ettiği icraatçılığınıavukat kişiliği ile birleştiğinde, yasama erkinin gücünü de arkasına alarak, memleketimize önemli hizmetler getirebilecek potansiyelini fazlasıyla bize gösteriyor…

Gönül isterdi ki, ikinci sırada olsun…

Ancak, Ak Parti’nin yeniden toparlanması ve Tolga Başkanın da genç kuşağın  tek temsilcisi durumuna gelmesi karşısında sonucun olumlu biteceğine inanıyorum…

Görele siyasetinden ve Göreleli siyasetçilerden  Giresun hiçbir zaman zarar etmemiştir…

Ak Parti’nin bu seçim sonucunda üç milletvekili çıkaracağını düşünerek yorum yapacak olursak;

Nazım Hocamız eğitim-öğretim, kültür ve turizm faaliyetlerine, Ali Temür beyefendi de teşkilat işlerine, köy ve kırsalın sorunlarına eğilecekler gibi görünüyor…

Bu durumda Tolga Başkan, sacayağın üçüncü ayağı gibi bir pozisyon alacak; bürokrasiyi ilgilendiren, yüksek enerji gerektiren, aciliyet arzeden ve yerel yönetimlerle alakalı her konuda joker gibi çalışacaktır…

Ak Parti seçmeninin bu sebeple partisini iki ayaklı bir sacayağa mahkum etmesi doğru bir tutum olmayacaktır…

Bu ocağın eğer verimli bir şekilde çalışması ve  bu ocakta doğru bir şekilde iş ve aş pişirilmesi  isteniyorsa, yapılması gereken hamle bellidir:

Ak Partililer sağına soluna bakmadan Tolga Başkan için sandıklara gitmek zorundadırlar…

Sacayak doğru bir şekilde kurulduğunda, Yahya Kemal’in ifadesindeki gibi, bizim “Ak Tolga” Giresun’unun koruyucusu ve kollayıcısı olacak; hizmet yolunda beklenen “ilerleme” üç koldan eksiksiz sağlanacaktır…

Kişisel görüşüm budur… Muhataplarına da duyurulur…