Paylaşılan bilgi notunda, küresel ısınma, habitat kaybı, arı hastalıkları ve zararlıları gibi nedenlerden dolayı arıların son yıllarda risk altında olduğu vurgulandı.

Bu yıl, kuşaklar arası bilgi alışverişini teşvik etmek ve yeni nesil çevre liderlerine ilham vermek amacıyla "Gençlerle  Birlikte Arı" temasıyla kutlanan Dünya Arı Günü kapsamında yayınlanan bilgi notunda, tozlaşma (polinasyon) yoluyla bitkisel üretim ile biyolojik çeşitliliğe büyük katkı sağlayan arıların gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım için hayati öneme sahip olduğu belirtildi.

Küresel ısınma, habitat kaybı, arı hastalıkları ve zararlıları gibi nedenlerden dolayı arıların son yıllarda risk altında olduğunun vurgulandığı bilgi notunda;  “Bitkiler polen yaymaya ihtiyaç duyar. Yabani çiçekli bitkilerin yaklaşık yüzde doksanı, başarılı bir cinsel üreme için polen yaymak amacıyla arı gibi polinatörlere ihtiyaç duyar. Buna karşın, bu bitkiler ekosistemin işleyişinde kritik bir öneme sahiptir. Besin sağlarlar, yaşam alanları oluştururlar ve birçok hayvan türü için çeşitli başka kaynakları teşkil ederler. Ancak son yıllarda arılar ve diğer polinatörlerin çeşitli riskler (küresel ısınma, habitat kaybı, arı hastalık ve zararlıları, pestisitler vd.) altında olduğu bazı araştırma çalışmalarıyla ortaya konmuştur.

Genç arıcılar; arıların korunması ve arıcılığın geleceği açısından önemlidir. Bu geleneksel bilginin ve uygulamaların gelecek nesillere aktarılmasını sağlayarak arıcılığın sürdürülebilirliğini garanti altına alırlar. Genç nesil, yeni fikirlere ve bakış açılarına açıktır. Arıcılıkta da yeni teknolojilerin kullanımı, modern arıcılık tekniklerinin benimsenmesi ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi gibi konularda genç arıcılar değerli rol oynar. Bakanlığımız arıcılık ve diğer üretim kollarında kendi işini kurmak ve yatırım yapmak isteyen başta kadınlar olmak üzere genç çiftçilerimizi hibe ve düşük faizli krediler vererek desteklemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 20 Mayıs Dünya Arı Günü’nü kutluyoruz.” ifadelerine yer verildi.