Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 2018/7 sayılı Genelgesine istinaden, İlimizde ölen bebeklerin ve ölü doğumların ölüm nedenlerini ve önlenebilirliğini değerlendirmek amacı ile gerçekleştirilen toplantıda Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarına ait bebek ölümleri ve ölü doğumlar incelenerek ölüm nedenleri ve önlenebilirlik durumları değerlendirilmiş, bebek ölümlerini önlemeye yönelik tedbir ve müdahale yöntemleri belirlenerek kararlar alındı.

Toplantıya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Bekir Bulut, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hamit Öztürk, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Türkan Sevgin Gümüşkaptan, Uzm. Dr. Ahmet İhsan Kaya, Opr. Dr. Öznur Tosun, Uzm. Dr. Nur Köprülü Çelikkaya, Opr. Dr. Deniz Taşkıran, Uzm. Dr. Safiye Elif Uzlu, Proje Sorumlusu Hatice Yılmaz katıldı.