Toplantının açılış konuşmasında Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, il genelinde gerçekleştirilen çalışmaların ve yapılan yatırımların önemine vurgu yaparak, ilin daha yaşanabilir bir çevre ve daha sağlam bir altyapıya sahip olması için yapılan çalışmalara destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Cavunt tarafından kurumun çeşitli alanlardaki faaliyetleri hakkında detaylı bir sunum yapıldı.

Sunumda ilk olarak kurum teşkilat yapısı, personel durumu, mevcut durumda bulunan bina, lojman, tesis ve araç durumu aktarıldı.Akabinde Hukuk Birimi ve yapı kooperatif çalışmaları ile Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü, Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü, ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü, Afet Koordinasyon ve İskân Şube Müdürlüğü, Yapı Denetimi ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü, Proje Şube Müdürlüğü, Yapım Şube Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü gibi önemli birimlerin faaliyetleri detaylı olarak sunuldu.

Toplantıda, ilin karşılaştığı ihtiyaçlar ve sorunlar da detaylı bir şekilde ele alındı. Bu sorunların çözümü için atılacak adımlar ve yapılacak çalışmalar belirlendi.

Yapılan sunum ve alınan kararların ardından katılımcıların soruları, katkıları, görüş ve önerileri dinlenerek toplantı sona erdi.(Haber Merkezi)