Giresun Valiliği Toplantı Salonu’nda, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Dr. Davut Sinanoğlu, DSİ 22.Bölge Müdürü Fatih Kişi ve Bölge Müdür Yardımcısı Deniz Kenanoğlu, DSİ 226. Şube Müdürü Hamdi Kotan ile Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürü Mehmet Kaya katıldı.

Vali Serdengeçti, toplantının açılışında yapmış olduğu konuşmasında ildeki DSİ yatırımlarının önemine dikkat çekerek, bu alandaki çalışmaların titizlikle değerlendirileceğini vurguladı.Ayrıca DSİ’nin, sadece kendi görev alanında değil, aynı zamanda doğal afet, sel ve deprem gibi zorlayıcı durumlarda anında müdahale ederek etkin bir şekilde faaliyet gösterdiğini, bu özverili çabalarıyla, DSİ’nin ülkemiz için önemli bir güvence ve destek unsuru olduğunu belirtti.Açılış konuşmalarının ardından DSİ Bölge Müdürü Fatih Kişi tarafından il genelindeki DSİ faaliyetleri ve yatırımlar hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumda; personel durumu, devam eden ve planlanan kamu yatırımları, içme suyu projesi, büyük su işleri projeleri (Giresun-Alucra Barajı İkmali, Giresun-Alucra Göleti Sulaması, Giresun-Şebinkarahisar Şaplıca Barajı İkmali, Giresun İli Tersip Bentleri) gibi önemli konulara yer verildi. 

Ayrıca küçük su işleri projeleri (22 adet gölet ve sulama, 33 adet taşkın kontrol, 2 adet sel kapanı, 2 adet doğal afet ve taşkın hasarı onarımı, taşkın kontrolü), planlaması ve projesi devam eden çalışmalar (içme suyu baraj ve göletleri, istikşaf raporları ve gölet sulamaları), idare imkanlarıyla yapılan makineli çalışmalar (dere yatak tanzimleri, doğal gölet temizliği ve tahkimat yapımları, brit yapımı ve rusubat temizlikleri), taşkın erken uyarı sistemleri gibi alanlarda yapılan çalışmalar ile sorun ve darboğazlar hakkında detaylı bilgi verildi.

Son olarak 2024 yılında 81’i tarım, 2’si hizmet ve 3’ü kamulaştırma sektörü olmak üzere toplam 86 projenin gerçekleştirileceği, bu projelerden 66’sının devam ettiği, 20’sinin ise ihale aşamasında olduğu bilgisi aktarıldı.(Giresun Valiliği)