Panel, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Proje Destek ve Yönetim Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Kurtuluş Yılmaz Genç’in açılış konuşması ile başladı.

Genç konuşmasında; engelli bireylerin gereksinimleri, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara çözüm bulunması konusunda faaliyetler yürütmenin ve projeler üretmenin öneminden bahsederek engelli bireylere sunulacak uygulama ve hizmet çeşitliliğinin sağlanması konusunda toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünün altını çizdi.

Açılış konuşmasının ardından panelin moderatörü ve Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yasemin Mamur Işıkçı, insanların, yaşamlarını zenginleştirmeleri ve yaşama anlam katarak kendilerini geliştirmeleri için engelli bireyleri anlamaları, onlarla bir arada olmaları gerektiğini belirterek, eğitimlerin bu hususta çok önemli olduğunu ve özellikle engelli bireyler için eğitimin kapsayıcı olması gerektiğine vurgu yaptı.

Panelin konuşmacılarından, Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Çağla Yiğitbaş, engellilik yaratan sebepler ve engellilerin hakları konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Yiğitbaş, engellilerin yaş grubu, yaşadığı iller, çalışma hayatına katılımları gibi konularda istatistiki bilgiler sundu. Ayrıca doğum öncesi, doğum süreci ve doğum sonrası ile ilerleyen yaşlardaki engellilik nedenleri ve bunların nasıl önüne geçilebileceğine yönelik açıklamalar yaptı.

Güre Özel Eğitim Uygulama Okulu Rehber Öğretmeni Yaşar Aksu konuşmasında engelli bireylerin haklarını kullanmalarının önündeki engellerden bahsetti ve engellilerin sorunlarını aşmak için kapsayıcı tasarımlar yapılmasının önemine vurgu yaparak evrensel tasarım ilkeleri ile ilgili bilgiler verdi.

Güre Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdür Yardımcısı Celal Çömez ise rehberlik eğitim merkezlerinin oynadığı role değindi. Çömez, konuşması sırasında engelli bireyler konusunda yetersizliğin nasıl engele dönüştüğünü anlatan videolardan kısa kesitler sundu.