Temel amacı çevresel sürdürülebilirlik ve atık yönetimi konularında bilinç oluşturmak, uygulamak ve toplumda bu yönde bir değişim sağlamak olan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken bir yıllık faaliyetler de şu şekilde açıklandı: “30 okulda Sıfır Atık eğitimi verildi, 16 özel eğitim kurumunda bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Giresun Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan Çevre ve Ekonomi konferansına katılım sağlanarak, geri dönüşümün önemine vurgu yapılıp, konferansta Giresun için önemli kararların alınmasına ve bildirilerin yaygınlaşmasına katkı sunuldu. Farklı ticari konularda faaliyet gösteren 55 iş yeri denetimi gerçekleştirilerek, Sıfır Atık konusunda işletme sahiplerine bilgilendirilmelerde bulunuldu. Müdürlük tarafından 2023 yılı Mart ayında başlatılan 6 pilot mahallede bulunan sitelerde atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanması ve ekonomiye tekrardan kazandırılması hedeflendi. Toplam 6 mahallede, 50 sitede uygulama devam etmekte olup diğer mahallerde de projenin yaygınlaştırılması planlanıyor. Mahallelere yerleştirilen mobil atık getirme merkezleri, ambalaj atık kafesleri ve evlerde kullanılmış tekstil atıklarının tekstil kumbaraları ile geri dönüşümün önemi ve atıkların tekrardan ekonomiye kazandırılması için çaba gösterildi.”

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün 2024 yılı içerisinde de farkındalık yaratacak yeni projeler ile çalışmalarına devam edeceği bildirilerek, tüm Giresunlular sıfır atık projesine sahip çıkmaya davet edildi.(Giresun Belediyesi)