11 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 13:00'de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilememişti.

Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri ışığında gerçekleştirilecek ;

1. Açılış ve yoklama
2. Genel Kurul Divan Heyeti seçimi
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
4. Yönetim ve diğer kurulların faaliyet raporları, gelir-gider tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5. 2024-2025 yılları tahmini bütçenin ve çalışma programının genel kurulda görüşülmesi ve onaylanması
6. Yönetim Kuruluna ek bütçe yapabilmesi için yetki verilmesin görüşülmesi ve onaylanması
7. Kulüp aktif üyeliğine kabul edilecek ve üyelikten çıkartılacaklara ait listenin görüşülmesi ve onaylanması
8. Yönetim ve diğer kurul üyelerinin ibrası
9. 26/04/2022 tarihli 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun 20/5. maddesine istinaden Genel Kurul tarafından Kulübümüz Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu’na, bir önceki yıl brüt gelirlerin en üst sınır olan %50'si kadar borçlanma yetkisi verilmesine ve Yönetim Kuruluna bu hususta her türlü işlemi yapmasına dair Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kuruluna en geniş şekilde yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması
10. Genel Kurul tarafından Yönetim kuruluna, kulübün futbol şubesin şirketleşmesi ve 26/04/2022 tarihinde yürürlüğe giren 7405 numaralı kanun uyarınca spor anonim şirketi vasfının kazanılması ile ilgili yapılacak tüm işlemlere yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması
11. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulunun seçimi
12. Dilek ve Temenniler
13. Kapanış