Yürütücülüğünü Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Dicle Özdemir Küçükçapraz’ın yaptığı, Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Cüce’nin araştırmacı olduğu, Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü öğretim elemanı Öğr. Gör. Nur Kılınç’ın doktora tez çalışması olan 223M224 numaralı “Bitki Ekstraktlarıyla Bakteriyel Selüloz Esaslı Biyo-Dokusuz Yüzey Üretimi, Karakterizasyonu ve Antibakteriyel Performansının İncelenmesi” başlıklı projesi TUBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı ile desteklenmeye hak kazanmı