Alucra ve Çamoluk’ta korunga yetiştiriciliği yapılması için 7 ton tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada;”Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüm dünyada pandemi etkisi yaratan covid-19 dan kaynaklanan belirsizlik nedeniyle bitkisel üretimde sürdürülebilirliği ve gıda arz güvenliğini  sağlamak amacıyla mümkün olan tüm işlenebilir arazide ekiliş yapmak suretiyle öncelikli olan, ülkemiz için stratejik öneme sahip  ve arz açığı olan ürünlerde üretimi artırmak, üreticilerimizi bu dönemde arazilerinde üretime yönlendirebilmek amacıyla “Bitkisel Üretimi Geliştirme Programı “ uygulanmıştır.

Bu kapsamda İl Müdürlüğümüzce hazırlanan “Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi” kapsamında %50’ si Bakanlığımız katkılı, korunga tohumu erken ilkbahar döneminde Alucra ve Çamoluk ilçelerimizde 44  çiftçimize  ve 466 dekar alanda korunga yetiştiriciliği yapılması için 7 ton tohum dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca aynı program kapsamında  güz döneminde (güzlük) ekim için Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerimizde 3000 dekar alanda tritikale yetiştiriciliği için  % 50 si bakanlık katkılı  yaklaşık 62,5 ton tritikale alımı planlanmıştır.

Projenin uygulanması ile çiftçilerimizin yetiştiriciliğini yaptıkları hayvanların kaliteli kaba yeme ulaşımının sağlanması, girdi maliyetlerinin azaltılması ve dolayısı ile çiftçilerimizin gelir seviyesinin artırılması amaçlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.