TÜBİTAK paneli öncesi sunumlarını gerçekleştiren 20 girişimci iş planlarının teknolojik düzeyi, yenilikçi yönü, uygunluğu, yapılabilirliği ve ticarileşme potansiyeli açısından konsorsiyum üyeleri tarafından değerlendirildi. Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı akademisyenlerinden Doç. Dr. Şahin Direkel’in de girişimci olarak projesini sunduğu programda değerlendirici olarak Proje Destek ve Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Kurtuluş Yılmaz Genç ve Öğr. Gör. Ayben Gül katıldı.