Seminerle ilgili yapılan açıklamada ;”1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun yürürlükten kaldırılarak 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte kamu mali yönetim ve kontrol alanında rol ve sorumluluklar yeniden tanımlanarak kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını ve mali saydamlığı sağlamaya yönelik daha hesap verebilir ve sağlam bir yönetim sisteminin temelleri atılmıştır. Bu kapsamda bir yönetim ve kontrol aracı olarak kullanılan iç kontrol kavramı, kamu idarelerinin hem mali hem de mali olmayan görev alanının tamamını kapsayacak şekilde yönetim tarihimizde yerini almıştır” ifadelerine yer verildi.